Счетоводна къща Атемис - счетоводни, финансови и данъчни услуги в България.
english  
П редставяне У слуги и цени О сновни клиенти К алендар З а контакт
Валутни курсове


Модерно счетоводство - в това вярваме ние от Атемис. И го правим за нашите клиенти.


С цел максимално улеснение и удобство предлагаме за Вашата фирма последните новости в областта на счетоводното обслужване, финансите и данъците. Гарантираме бързина, качество, сигурност.

Услугите ни са разнообразни, като отговарят изцяло на необходимостите Ви. Цените, можете да се уверите сами, са повече от приемливи.

Научете повече за нашата Промоция и не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси в сферата на счетоводството.

Клиентите, които използват нашите услуги:
  • получават по-добра финансова информираност в достъпна и разбираема форма,
  • с тази информация могат да взимат по-правилни бизнес решения,
  • имат постоянно точна информация за хода на своя бизнес, отчети и баланси,
  • улеснена работа с банковите, данъчните и други финансови институции.
Ние не сме единственото решение. Но предлагаме на собствениците на малък и среден бизнес в България сигурност и качествено обслужване.

Ние сме експерти в разбирането и прилагането на счетоводния процес.

Не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да отговорим на всеки Ваш въпрос в областта на счетоводството у нас!Бюлетин
Абонирайте се за бюлетина
име:
e-mail:

Защо да се абонирам?
Речник
Често задавани въпроси
Полезни линкове
Работа при нас

Изключително доволен съм от услугите на фирма Атемис.
Те са много добри специалисти. Разработиха сметкоплан на базата на утвърдения в страната, позволяващ ни да следим на необходимото ниво приходите и разходите по различните видове дейности.

Янислав Янев - управител на фирма Телеком Партнърс Нетуърк ООД

Често задавани въпроси


Как следва да се документира направено дарение, за да се ползва облекчението по чл.23, ал.3, т.1 от ЗКПО?
В съответствие с чл.23, ал.6 от ЗКПО, данъчните облекчения за дарения се признават въз основа на договор или други доказателства, удостоверяващи обстоятелството, че предметът на дарението е получен по силата на чл.225 от Закона за задълженията и договорите с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения. С цитираните разпоредби за документиране на даренията са предвидени няколко възможности, като основната форма е договора за дарение. Друга форма на дарение може да бъде протокол за определяне на целите и условията на дарението и за предаване/приемане на обекта на дарението.

Какви са условията, за да бъдат признати като необходимо присъщи разходи за дейността, разходите за транспорт?
Отчетените разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата на персонала, вкл. и наетите по договори за управление и контрол, е необходимо да отговарят на следните условия:

  • превозът на персонала трябва да е групов, а не индивидуален;
  • транспортът да не се осъществява с леки автомобили;
  • може да се извършва със собствени или наети автомобили;

При положение, че не са изпълнени посочените изисквания, транспортните разходи могат да бъдат оформени като социални разходи по реда на чл.293 и 294 от Кодекса на труда. В този случай облагането се извършва по реда на чл.36, ал.1 от ЗКПО с окончателен данък в размер на 20%. Ако и това изискване не е изпълнено, с размерът на тези разходи следва да се увеличи финансовия резултат по реда на чл.23, ал.2, т.10 от ЗКПО.

Безвъзмездните доставки по Глава 14 на Кодекса на труда , свързани с дейността на предприятието, не се считат за доставки по смисъла на ЗДДС. Кои доставки са свързани с дейността на предприятието?
В нормативните разпоредби не е посочено кои доставки, извършени от работодателите, са свързани с дейността на предприятието. Тези доставки трябва да обезпечават стопанската дийност. Такива доставки са транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно и безплатното работно и униформено облекло. За някои дейности свързани с дейността са разходите за медикаментите от аптечките в помещенията и др.
Безвъзмездни доставки, които не може да се считат, че са свързани с дейността на предприятието, са: организирането на столово хранене, разходи за отдих, културни занимания, спорт, разходите за изграждане и поддържане на търговски обекти и обекти за услуги, подпомагане на млади и новопостъпили работници и служители и др. Предоставянето на тези доставки е свързано по-скоро със задоволяване на лични потребности на работниците и служителите, а не толкова с дейността на предприятието. Тези доставки следва да се облагат по общия ред, вкл. и когато се извършват безвъзмездно. В този смисъл е писмо № 24-00-1436/2004г на ГДД при МФ.

Фирма - данъчнорегистрирано по ЗДДС лице, отпуска кредит срещу лихва на друга фирма. Следва ли лихвата да се облага с ДДС?
Договорената и получаваната лихва срещу отпускания кредит е насрещна престация на услугата и се счита за освободена доставка на услуга по ЗДДС/чл.36, т.1 от ЗДДС/. Независимо от факта дали фирмата получател е регистрирана или не по ЗДДС, следва да се издаде опростена фактура в 5-дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие.
Новини и събития

14-03-2010
Решение No ПВ -9-ЕО/2009 год. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

повече

15-07-2005
Световната банка отпуска $381 хил. за енергийно и водно регулиране

повече

15-07-2005
Чрез Интернет се плащат предимно данък сгради и такса смет

повече

04-07-2005
1,5 млн. евро от Австрия за инвестиции в енергетиката

повече

04-07-2005
Лицензи за внос

повече
Вход за клиенти

име:
парола:


забравена парола
   нагоре     начало  
   
Created by ABC Design & Communication     (C) 2003-2005, Атемис ЕООД